headerimg

Gedragsregels

NOC*NSF heeft samen met haar leden (de sportbonden) gedragsregels voor begeleiders opgesteld. De gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden, aangesloten bij NOC*NSF, hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. Het is belangrijk dat uw begeleiders op de hoogte zijn van deze gedragsregels.

Gedragscodes- Centrum veilige sport Nederland

Het Centrum Veilige Sport is onderdeel van NOC*NSF als koepelorganisatie van de sportbonden

© vc Were Di. All Rights Reserved.

nevobo competitie